Buduj swoją markę, edukuj swoją społeczność, sprzedawaj swoje produkty!

Poznaj naszą redakcję!

Język angielski: pierwszym tryb warunkowe

Artur Szewczyk 2019-02-13 0 komentarzy
Wpis

Konstruowanie ciekawych, bogatych leksykalnie i gramatycznie, wypowiedzi w języku angielskim, wymaga stosownej wiedzy teoretycznej, połączonej z umiejętnością wykorzystania jej w praktyce. Oprócz znajomości sporej ilości słów, konieczne jest także sprawne posługiwanie się rozmaitymi strukturami gramatycznymi.

Czas teraźniejszy, przyszły i przeszły to zupełna podstawa, którą trzeba przyswoić. Gdy zostaną już dobrze opanowane, przyjdzie czas na trening pozostałych zagadnień gramatycznych. Jednym z nich, niezwykle przydatnym, są tryby warunkowe. Używa się ich w różnych sytuacjach, relacjonujących teraźniejszość, przyszłość i przeszłość. W języku angielskim wyróżnia się ich następujące rodzaje:

  • zerowy trym warunkowy ( If + Present Simple, Present Simple) - używany w przypadku mówienia o prawach natury i rzeczach stałych
  • pierwszy tryb warunkowy (If + Present Simple +Future Simple) -  dotyczy rzeczy, które mogą wydarzyć się w przyszłości
  • drugi tryb warunkowy (If + Past Simple + Would) - wykorzystywany do mówienia o sytuacjach hipotetycznych, dotyczących teraźniejszości
  • trzeci tryb warunkowy ( If + Past Perfect + Would+ Have) -  dotyczy gdybania na temat czegoś, co nigdy nie zdarzyło się w przeszłości

W grę wchodzą jeszcze tryby warunkowe mieszane, o których można przeczytać na stronie internetowej angielskie-slowka.pl. Znajomość trybów i wykorzystywanie ich w praktyce, pozwala na tworzenie ciekawych i bogatych językowo wypowiedzi. Aby opanować je w jak najlepszym stopniu, dobrze jest wykonywać bardzo dużo ćwiczeń.

 

Skomentuj wpis